Projekt pod nazwą „Opracowanie innowacyjnego systemu monitoringu obiektów technicznych” został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działania 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw. Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zwiększenie zaangażowania w prowadzenie badań. Realizacja projektu umożliwi opracowanie i wdrożenie do działalności przedsiębiorstwa innowacji produktowej w postaci nowego, innowacyjnego systemu monitoringu obiektów technicznych.

 

Całkowita wartość projektu: 1 454 009,55 zł.

Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej: 1 043 392,25 zł.